• English
  • Türkçe

Başlarken

        Gerek ülkemizde ve gerekse de dünyada yayımlanan bilimsel dergi sayısında günden güne düzenli bir artış olduğu görülmektedir. Bu artış sosyal bilimler için de geçerlidir. Ancak ülkemizde özellikle sosyal bilimlerde, bu nicel artışa paralel olarak belirli bir standardı yakalamış ve uluslararası alanda kabul gören bilimsel dergi sayısının arttığını söylemek mümkün değildir. Contemporary Research in Economic and Social Sciences – Conress (İktisadi ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar) dergisi bu boşluğu doldurmak iddiası ile yayın hayatına başlamıştır. Bu iddiayı destekleyen en önemli gösterge, üniversite yönetiminin desteği ve yayın kurulunun ortaya koyduğu istek ve özverili çalışmadır. Bu nedenle, Conress’in öngörülen tarihten önce uluslararası alanda hak ettiği yere geleceğine olan inancım tamdır.

        Türkçe ve İngilizce makale kabul edecek olan dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Sosyal bilimler alanındaki tüm araştırmacıların çalışmalarına açık, hakemli bir dergidir.

        Dergi fikrinin ilk kez ortaya atıldığı andan itibaren desteğini esirgemeyen ve bizleri teşvik eden Yeditepe Üniversitesi rektörü sayın Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl’e teşekkür etmek isterim. Dergi ile ilgili izin çalışmaları başta olmak üzere, makalelerin toplanması, hakem sürecinden geçmesi ve editörlüğünün yapılması sürecini titiz bir şekilde özverili bir çalışmayla gerçekleştiren derginin editörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas ve yayın kurulu üyelerine sonsuz teşekkürler. En önemli teşekkürüm ise hakemlik yapmayı gönüllü olarak kabul eden ve ilk sayının çıkmasında zamanlarını ayırıp hızlıca değerlendirmelerini yapan hakem kurulu üyelerine olacaktır.

        Contemporary Research in Economic and Social Sciences – Conress dergisinin kalıcı ve amaçlanan standartta bir dergi olarak uzun yıllar yayımlanıyor olması en büyük dileğimizdir. (05 Haziran 2017)

 

Prof. Dr. Dursun Arıkboğa
Yeditepe Üniversitesi İİBF Dekanı