• English
  • Türkçe

Haber ve Duyurular

        Gerek ülkemizde ve gerekse de dünyada yayımlanan bilimsel dergi sayısında günden güne düzenli bir artış olduğu görülmektedir. Bu artış sosyal bilimler için de geçerlidir. Ancak ülkemizde özellikle sosyal bilimlerde, bu nicel artışa paralel olarak belirli bir standardı yakalamış ve uluslararası alanda kabul gören bilimsel dergi sayısının arttığını söylemek mümkün değildir.